‘Silent Field’, NOR13, Akershus Artcentre, Lillestrøm


Jana will present a quadrophonic sound installation based on underwater recordings and recordings of ultra sound echolocation by bats, sounds lying outside the reach of our senses or physical accessibility.

Audio software and installation consultancy by Tony Myatt, Professor of Sound, University of Surrey,UK.

Find a review (in Norwegian) by Bjørn Hatterud of the exhibition here.
http://www.kunstforum.as/2013/07/den-gode-gamle-lyden

From Akerhus Artcentre´s website:

Lydgalleriets kurator Jørgen Larsson har satt sammen en utstilling med syv nye lydbaserte arbeider. Utstillingen NOR13 tar pulsen på kinetisk og lydbasert kunst i Norge i dag, med en gruppeutstilling som er Lydgalleriets første utstilling med norsk fokus siden 2009. Syv kunstnere med base i Norge er bedt om å produsere nye arbeider med tanke på problemstillinger knyttet til gjenbruk.

Bakgrunnen for utstillingen er en langvarig erfaring av ressursbruken i kunstverdenen. Ved produksjon av utstillinger brukes det store mengder materialer og energi til transport og reiser som kan virke som at delvis står i motsetning til en ofte uttalt miljøbevissthet blant kunstnere og kuratorer. Utfordringen til kunstnerne Lydgalleriet har invitert er både kunstnerisk og praktisk, ved at så stor del som mulig av kunsten som produseres tar i bruk allerede eksisterende materiale/objekter og at mest mulig av oppbygningen skal gjennomføres med gjenbruksmaterialer. Praksisen til de inviterte kunstnerne er allerede i tråd med dette perspektivet, med fokus på funnede objekter og et engasjement for verdens utvikling.

Kunstnerne i utstillingen er: Atle S. Nielsen, Christian Blom, Signe Lidén, Jana Winderen, Tore Honoré Bøe, Cecilia Jonsson og Kristoffer Myskja.