‘Vandrere’, Tenthaus, Oslo


The exhibition Vandrere at Tenthaus, Oslo, consisted of drawings and a 13 channel sound installation.

Vandrere (2016), 13 kanals lydinstallasjon (36:00)
Corixidae (2016), A3 blyant tegning på papir
Esox Lucius (2016), A1 blyant tegning på papir
Meganyctiphanes Norvegica (2016), A1 blyant tegning på papir

Monitor som viser Global Fishing Watch, finn mer info ved å fritt logge deg inn på: http://globalfishingwatch.org/

Lydkomposisjonen er basert på undervanns lydopptak av sel, knølhval, delfiners ekkolokalisering, torsk, paddefisk, frosk og undervannsinsekter.

Opptakene er gjort i Akerselva og indre Oslo fjord og satt i sammenheng med undervanns opptak fra Nord Atlanteren, fra Karibien, Barentshavet og Stillehavet.

De lokale forhold påvirker de globale. Gjennom å se i mikroskop, tegne og ved fokusert lytting kan man oppdage og komme frem til sammenhenger og forståelser men ellers ville gått glipp av.
Spesielt i ferskvann kan man lytte til undervanns insekters bruk av stridulasjon for å si noe om helsetilstanden til en elv eller en sjø. Ferskvanns biologer bruker telling av undervanns insekter som en indikator på hvordan det står til. Om man identifiserer lyden til spesifikke undervanns insekter som overlever ulike former for forurensing kan man muligens si noe om helsetilstanden til elven gjennom fokusert lytting. Helse tilstanden til et korall rev kan også lyttes til. En hypotese sier at fiskelarver kan finne hjem ved å lytte. Menneske skapt lyd under vann; militær sonar, seismisk testing, skipstrafikk, selskremmelyd er alt med på å bidra til et stressend levemiljø for undervanns pattedyr, fisk, krepsdyr og insekter.

Under vannoverflaten er ikke bare ute av syne men også utenfor vår daglige lytte bevissthet. Hadde det samme lydnivået blitt presentert over vann ville vi matte gå med hørselværn til daglig.

Freshwater biologists count underwater insects and use this data as an indicator of the water´s health. If one identifies the sound of specific underwater insects, that have the capability to survive various forms of pollution, one can possibly, through focused listening, reach an understanding of the health of the river. In this work. Winderen has listened to and been focused on fish and plankton in the Aker River and inner Oslo Fjord and the fish migrations both up and down river. She creates a sound installation with local sound situation in context with other areas of the earth, from seas and rivers where fish and mammals migrate.

Winderen's installation consists of underwater recordings from the Aker River and inner Oslo Fjord and set in a context with underwater footage from the Caribbean Ocean, the North Atlantic, the Barents Sea and the Pacific Ocean.

Her work aims to reveal how local conditions affects and are affected by the global eco-climate. By looking into a microscope and through focused listening, she has discovered relationships and arrived at understandings that would otherwise have been missed. In freshwater, the listener can hear underwater insects use of 'stridulation' that suggests the state of health of any river or lake.